poster frame voor de promotie video "een succes-story in 50 seconden"

Blijven zitten?

leerlingen die op een andere school zijn blijven zitten, kunnen op De Amsterdamsche School soms - onder bepaalde voorwaarden - toch over naar een volgend leerjaar of tijd inhalen in een versneld examentraject. Omdat De Amsterdamsche School zeer kleinschalig werkt en per leerling een onderwijspakket op maat kan samenstellen, is het in twijfelgevallen vaak mogelijk om bij De Amsterdamsche School wel voorwaardelijk over te gaan, terwijl dat op de vorige school niet kon. Maak een afspraak met ons en bespreek de mogelijkheden.

"Ze leren je hier willen"

Vic, 14 jaar, brugklas 2

hier nog wat zinvolle SEO tekst

Versneld examen doen

Wij bieden 2-jaar-in-1 examentrajecten voor vmbo-t, havo of vwo

Intensieve opleidingen voor de echt gemotiveerde leerlingen. Heb je bijvoorbeeld vrij ruim je havo diploma gehaald, dan kan een versnelde vwo opleiding een interessante optie voor je zijn. Dan volg je dus vwo-5 en vwo-6 in 1 jaar en sluit je af met het Staatsexamen. Of als je in havo-4 bent blijven zitten, kan je met een versnelde 2-jaar-in-1 havo (havo-4 en havo-5 in 1 jaar) de verloren tijd weer goed maken.

 

Maatwerk

 

Certificaten

Wij bieden de mogelijkheid om deelcertificaten te doen. Leerlingen die zijn gezakt voor hun examen, hoeven dan niet het hele examenpakket opnieuw te doen, maar alleen de vakken die volgens de examenreglementen onvoldoende waren.

Daarnaast geeft het behalen van losse certificaten de mogelijkheid om het examen te spreiden over meerdere jaren en zelfs om meerdere opleidingen tegelijk te volgen: zo is het mogelijk om bijvoorbeeld in 1 schooljaar een aantal certificaten op havo-niveau af te ronden (en af te sluiten met een diploma) en daarnaast al te starten met een aantal ceertificaten op vwo-niveau.

"achter in de klas zit je nog steeds heel dicht bij je docent dus ja, even wegkruipen gaat dan niet"

Bente, 16 jaar, vmbo