Wij zijn geen huiskamer onderwijs, maar echt een school. Met schoolregels en schooltijden en administratiesystemen en lesmethodes. Maar dan wel een school met onderwijs op maat. De maat van de leerling. Precies dat wat een leerling nodig heeft. Individueel voortgezet onderwijs binnen een schoolsysteem. Dat heeft het voordeel dat er de vakinhoudelijke en didactische kennis van een kwaliteitsschool aanwezig is, maar waar het onderwijspakket toch op het kind kan worden afgestemd. Benieuwd hoe dat in praktijk wordt vormgegeven? Kom kennismaken en loop een dagje mee.