Vandaag is voor het eerst via de digitale weg een brief aan alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen verstuurd. Deze brief bevat informatie over de vergaderdagen van volgende week, de ouderdag van 1 december en de sinterklaasviering op 5 december. De brief en de bijlagen staan ook op deze website, bij schooljaar 12/13, brieven (alleen toegankelijk met een password).