Voor het schooljaar 2011-2012 is een nieuwe regel ingevoerd voor alle schooltypen. Deze nieuwe regel houdt in dat het gemiddelde cijfer voor de CSE (Centraal Schriftelijke Examens) onafgerond een 5,5 of hoger moet zijn.

Vanaf het schooljaar 2012–2013 gaat voor havo- en vwo-leerlingen ook nog gelden dat ze maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het schriftelijk en mondeling examen)  mogen halen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze regeling is van belang voor de leerlingen die 2 in 2 doen. Zij gaan namelijk pas volgend jaar op voor een diploma.