Donderdag 30 mei gaat de gehele onderbouw naar Artis voor een vakoverstijgende excursie voor de vakken
biologie en aardrijkskunde. We vertrekken vanaf 10:00u vanaf school, dus rond 9:45u op school verzamelen.
 
contactpersoon: Bob