In de week van 26 november wordt het herfstrapport uitgereikt aan de leerlingen. Het eerste rapport van het schooljaar is altijd een goede aanleiding tot een persoonlijk gesprek tussen de mentor en de ouders. We nodigen ouders van harte uit voor de Ouderdag op zaterdag 1 december. Ouders worden door ons ingeroosterd voor een kort gesprek met de mentor en daarnaast  is er gelegenheid om met de verschillende vakdocenten te spreken. Details over de ouderdag en het rooster worden later per brief verstuurd.