Alle leerlingen van De Amsterdamsche School krijgen standaard een extra stukje individueel onderwijs, bovenop het klassikale lesrooster in de vorm van individuele studiebegeleiding (i.STB). De i.STB kan per leerling worden besteed aan vakinhoudelijke bijles of meta-cognitieve vaardigheden. De invulling van dit programma wordt periodiek in overleg en naar behoefte ingevuld.

Dat wil zeggen dat een leerling bijvoorbeeld in periode 1 een keer  per week individueel geholpen kan worden met planning, organisatie en huiswerkbegeleiding, in periode 2 bijlessen economie krijgt en in periode 3 wordt getraind op scheikunde-examens, om vervolgens in periode 4  individueel wordt ondersteund in presentatie-technieken voor het mondeling examen.

Hiermee krijgt de leerling op De Amsterdamsche School het meest intensieve onderwijsprogramma op maat, dat naar de behoefte van de leerling wordt bijgesteld.