Lesuren op De Amsterdamsche School zijn heilig. In de les gebeurt het. Dus daar hebben we er veel van, lesuren. Onze rooster zijn zeer intensief, het aantal lesuur per vak ligt hoger dan gemiddeld en we hebben meer lesweken dan welke school dan ook. Zo bieden we tot 8 weken meer instructietijd dan een examenjaar op het regulier onderwijs, tot 5 weken meer dan het schoolexamenjaar van Winford, Luzac en Blankenstein en tot 2 weken meer dan andere Staatsexamenopleidingen.

Lesuren duren 60 minuten. We starten om 9:00 uur, hebben geen tussenuren en gaan tot uiterlijk 18:00 uur door. Gedurende de dag hebben we twee pauzes van een kwartier en één pauze van een half uur.

De roosters kunnen varieren per leerling, afhankelijk van (de omvang van) het vakkenpakket en het niveau zitten de leerlingen in het vmbo gemiddeld tot 15:45 uur op school en de havo en vwo leerlingen tot 17:00 uur of zelfs 18:00 uur.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs start - heel simpel eigelijk - met veel lestijd. Het is niet voor niets dat de wet voorziet in een minimaal aantal lesuren per schooljaar, de uren-norm. Op de De Amsterdamsche School is de continuiteit van de lesstof prioriteit 1. Dat wil zeggen dat we lesuitval bij ziekte van de docent altijd zullen met vervangende lessen of studiebegeleiding, door een andere docent of onderwijsassistent. Leerlingen krijgen daarom geen tussenuren. We gaan daarmee ver over de urennorm heen.