Een flink deel van onze leerlingenpopulatie is in meer of mindere mate dyslectisch. Op De Amsterdamsche School is het dus helemaal niet zo gek om dyslexie te hebben. We pakken dyslexie schoolbreed aan, door bijvoorbeeld door mondeling te toetsen,= een groter lettertype aan te bieden of toesten en lesmateriaal via de computer te gebruiken. Heeft uw kind meer specifieke hulp nodig, dan geven wij dat ook. We werken met Daisy-spelers/software en Kurzweil, geven onze dyslectische leerlingen meer tijd voor toetsen of lezen de toetsen waar nodig voor.