Naast vakinhoudelijk onderwijs biedt De Amsterdamsche School training in meer algemene vaardigheden. Examenleerlingen moeten namelijk worden voorbereid op het examen én op de vervolgopleiding daarna. Wij focussen nadrukkelijk op het trainen van de volgende vaardigheden:

- het vergroten van algemene examenvaardigheden zoals presentatie techniek / leren-leren / examentraining / leren formuleren
- het voorbereiden op het vervolgonderwijs: de studiekeuze en skills voor de studietijd

Deze trainingen zijn natuurlijk onderdeel van het reguliere lesprogramma, maar daar blijven dit soort onderdelen toch altijd een beetje onderbelicht. Daarom gaan de leerlingen van De Amsterdamsche School hier twee maal per jaar mee aan de slag buiten de school-context. In afgesloten heidesessies gaan we dieper in op technieken en manieren om sterker te worden over de hele breedte. Daarnaast gaan we in deze sessies  aan de slag met de studiekeuze en de vaardigheiden die in het vervolgonderwijs noodzakelijk zijn.