De mondelinge examens, officieel de ‘College Examens’ (CE), zullen plaatsvinden van 16 t/m 25 juli 2012 in de Scholengemeenschap Van der Capellen in Zwolle. Het exacte rooster is nog niet bekend. Dit is een belangrijke periode, want de cijfers voor deze examens maken de helft uit van het eindcijfer. De leerlingen horen (helaas) pas na hun allerlaatste mondelinge examen wat hun cijfers zijn (CSE en CE) en dus ook of ze geslaagd zijn of niet.

Tijdens de mondelinge examens, verhuist de hele bovenbouw, inclusief de docenten en mentoren, mee naar Zwolle. Voor een laatste overhoring, toejuiching of geruststelling. En dan met zachte hand naar het examenlokaal gebracht…

Het examen zelf houdt in dat de kandidaat zich eerst in het voorbereidingslokaal mag voorbereiden op een deelopdracht voor het examen (casus) en daarna voor de commissie moet verschijnen. Deze bestaat uit 2 personen. De leerling geeft een korte presentatie en/of wordt overhoort over de examenstof. Dit duurt 20 tot 40 minuten. Alleen de kandidaten Tekenen zijn 6 uur onder de pannen voor hun praktische opdracht.

Als alle examens zijn geweest, wordt de kandidaat bij de voorzitter van de Staatsexamens geroepen, en  krijgt daar de uitslagen van de losse examens, en – indien van toepassing – het diploma.