Rapportvergaderingen 19 + 20 november, verkorte lesdagen
Rapportuitreiking 27 november
Ouderdag 30 november 

Dinsdag 19 en woensdag 20 november zijn de rapportvergaderingen voor het herfstrapport, het eerste rapport van het schooljaar. Deze vergaderingen starten om 16:00u, dus deze twee dagen eindigen de lessen na het 6e uur.

Woensdag 27 november is de rapportuitreiking aan de leerlingen, door de mentoren.

Op zaterdag 30 november is de eerste ouderdag van dit schooljaar. Alle ouders worden ingeroosterd voor een gesprek met de mentor om het rapport en de voortgang te bespreken. Daarnaast zijn ook alle docenten op school en beschikbaar voor een gesprek met de ouders. In de week van 18 november krijgen de ouders het rooster van de ouderdag toegestuurd.