Het laatste nieuws aan het schoolreisfront.

De Amsterdamsche Travel Agency (ATA) en mevrouw Mertens, namens de directie van De Amsterdamsche School, zijn het eens geworden over de schoolreis voor de examenleerlingen. De leerlingen gaan na de examens naar Mallorca en wel van 29 mei t/m 2 juni. Na stevige onderhandelingen is besloten dat de reis alleen is voor leerlingen van 17 jaar en ouder. Het wordt een schoolreis met begeleiding van school op dringend verzoek van de ATA zelf ‘omdat dat zo gezellig is’. De ATA zal de begeleiders bijstaan in het handhaven van de orde, opdat een ieder kan genieten van dit uitje. Daarnaast zal de ATA een prachtig dagprogramma in elkaar zetten, alles natuurlijk ter leeringh ende vermaeck. Leerlingen die in aanmerking komen, zijn inmiddels benaderd over deelname, evenals hun ouders aangaande de toestemming.