Het kan zijn dat u het verzoek krijg van bureau leerplicht om door school een schoolverklaring in te laten vullen. De Amsterdamsche School heeft al haar leerlingen aangemeld bij het Leerlingen Administratie Systeem (LAS) van de gemeente Amsterdam of van de randgemeenten. Deze lokale registratiesystemen zullen op termijn worden overgenomen door een landelijk systeem (BRON), maar daar kunnen wij onze leerlingen (nog) niet aanmelden. Het kan zijn dat een leerplichtambtenaar alleen in BRON kan kijken en u het verzoek stuurt voor een schoolverklaring. Mocht u een dergelijk formulier ontvangen, neem dan contact op met het office, dan zullen wij dat voor u invullen en opsturen.