Vrijdag 31 mei 2013 houden wij ons jaarlijkse voetbaltoernooi in het Westerpark te Amsterdam, met aansluitend een barbeque*. We vertrekken gezamenlijk om 9:00 uur vanaf school. Leerlingen uit de bovenbouw mogen zelfstandig reizen, zij dienen zich om 10:00u te melden in het oude deel van het park (bij de eendenvijver). Vergeet niet sportkleding en voetbalschoenen mee te nemen: we spelen op gras.  De leerlingen die wegens omstandigheden niet mee kunnen of willen sporten, gaan onder begeleiding van de docent Tekenen mee naar het Rijksmuseum en komen daarna naar het park voor de barbecue. De leerlingen die op dit moment op schoolreis zijn naar Mallorca houden een voetbaltoernooi op het strand.
*het Vondelpark is afgevallen omdat we daar niet kunnen bbq-en in de buurt van een sportveld.
 
Let op: 31 mei is een verplichte lesdag, dus aanwezigheid is verplicht bij één van de drie activiteiten. Bob heeft geïnventariseerd wie gaat voetballen en wie naar het museum gaat, de groep Mallorca is afgelopen nacht al vertrokken onder leiding van Gwen.  Bij afwezigheid zonder geldige reden zullen wij dat registreren als spijbelen en volgen er sancties.
 
Bij vragen over het voetbaltoernooi of het Rijksmuseum, neem contact op met Bob of Bas.