Wij bieden de mogelijkheid om deelcertificaten te doen. Daarmee kan een leerling losse vakken volgen en afsluiten met een Staatsexamen.  Als een leerling binnen het regulier onderwijs vakken voldoende heeft afgesloten, kunnen die ook worden omgezet in een vmbo of havo of vwo deelcertificaat. Deelcertificaten die gehaald zijn blijven 10 jaar geldig en kunnen binnen die termijn worden ingewisseld voor een diploma. 

Deelcertificaten bieden het grote voordeel dat daarmee gespreid examen gedaan kan worden. Leerlingen die zijn gezakt voor hun examen, hoeven bijvoorbeeld niet het hele examenpakket opnieuw te doen, zoals in het regulier onderwijs, maar alleen de vakken die volgens de examenreglementen onvoldoende waren.

Daarnaast geeft het behalen van losse certificaten de mogelijkheid om het examen te spreiden over meerdere jaren en zelfs om meerdere opleidingen tegelijk te volgen: bijvoorbeeld havo examen verspreid over 2 jaar of zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om in 1 schooljaar een aantal certificaten op havo-niveau af te ronden (en af te sluiten met een diploma) en daarnaast al te starten met een aantal certificaten op vwo-niveau.