Op De Amsterdamsche School kan uw kind in de bovenbouw zowel versneld examen doen (2 jaar in 1), als het examenprogramma uitspreiden over 2 jaar (regulier tempo, ofwel 2 jaar in 2). Een leerling kan bijvoorbeeld de 3e en 4e klas vmbo-tl in één jaar of in twee jaar afronden. Hetzelfde geldt voor 4 en 5 havo. En voor 5 en 6 vwo.

Gespreid examen
Wanneer er gekozen wordt voor het tweejarige programma, dan doet de leerlingen al in het eerste examenjaar eindexamen in een aantal vakken. Daarnaast krijgt hij of zij les in een paar vakken waarin het nog geen examen doet. In het tweede jaar volgt de leerling de ontbrekende vakken uit het pakket en wordt het programma afgesloten met een diploma.

Versneld examen
Voor de ambitieuze leerlingen bestaat de mogelijkheid om het hele vakkenpakket van de laatste 2 jaren van de opleiding in één jaar af te leggen. Dit noemen we versneld examen doen, of 2-jaar-in-1. Het versnelde traject is een heel zware opleiding met een rooster dat veelal loopt van 9:00u tot 17:00u of zelfs 18:00u, maar biedt wel de mogelijkheid om verloren tijd in te halen of een grotere uitdaging aan te gaan. Bijvoorbeeld om een havo diploma dat is behaald op het regulier onderwijs bekronen met een vwo examenjaar aan De Amsterdamsche School.