Staatsexamens
De leerling, de ouders en wij als opleider hebben een gezamenlijk doel: een diploma op zak en een goede kans op succes in het vervolgonderwijs en de rest van het leven.

De Amsterdamsche School leidt daarom op voor de Staatsexamens. Deze examens bestaan uit een Centraal Schriftelijk Examen in mei en uit een (grotendeels mondeling) College Examen in juli. De staatsexamens zijn objectief en daarmee een waarborg voor de kwaliteit van ons onderwijs. De staatsexamens staan hoog aangeschreven, de staat heeft natuurlijk - net als wij - haar reputatie hoog te houden.

Daarnaast geven de Staatsexamens ons de mogelijkheid het jaar te verlengen, het mondelinge College Examen is namelijk pas aan het eind van het schooljaar. Prettige bijkomstigheid is dat het jaar niet wordt onderbroken door PTA-weken of schoolonderzoeken. Dit verlengde en ononderbroken jaar vergroot de slaagkansen van onze leerlingen en maakt bovendien het versnelde traject haalbaar.

Voorbereiding examens
Om de leerlingen klaar te stomen voor het Centraal Schriftelijk Examen, organiseren wij in maart de ‘proefexamenweek’. In deze week oefenen de leerlingen voor alle vakken al volledig op examenniveau en examenduur met dezelfde omstandigheden als op het echte examen . Daarnaast krijgen de kandidaten aparte examentrainingen voor alle vakken en de probleemvakken in het bijzonder. Een echt examen zal voor onze leerlingen dus nooit een verrassing zijn.

Om de leerlingen voor te bereiden op de mondelinge examens, worden de klassen vier tot vijf weken lang nog een stuk kleiner. In groepjes van één tot vier leerlingen worden zij getraind in het afleggen van het mondeling examen.

Onze docenten begeleiden de leerlingen tot aan de deur van het examen. Wij zijn op de examenlocaties aanwezig om alle kandidaten niet alleen inhoudelijk bij te staan, maar ook om morele steun te geven.