Leerlingen in de onderbouw nemen nog geen deel aan het examen. De onderbouw beslaat de leerjaren:

  • - B1: 1e klas brugklas vmbo-t/havo en havo/vwo
  • - B2: 2e klas brugklas vmbo-t/havo en havo/vwo
  • - H3: 3e klas havo/vwo

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is de onderbouw van De Amsterdamsche School samengevoegd met de onderbouw van Winford Amsterdam. Door samen te werken bundelen we onze krachten, behouden we de kwaliteit en het kleinschalige karakter en zorgen we voor voldoende sociale cohesie om de leerlingen een volwaardige schoolervaring te geven. Voor meer informatie over het aanbod van de onderbouw, zie verder https://www.winford.nl/onderwijs/de-brugperiode-en-onderbouw