Het havo beslaat de leerjaren 4 en 5. Op het havo kies je een profiel: Cultuur & Maatschappij (C&M), Economie & Maatschappij (E&M), Natuur & Gezondheid (N&G), Natuur & Techniek (N&T). Verplichte vakken zijn: Nederlands, Engels, maatschappijleer, het profielwerkstuk en lichamelijke oefening.

Op De Amsterdamsche School bereiden we je voor op het Staatsexamen. Je kunt dus al examen doen in een aantal vakken als je in havo-4 zit, dan ga je op voor deelcertificaten. Het jaar erop doe je examen in de overige vakken. Zo verdeel je de last over twee jaar (2in2-traject). Voor de hele gemotiveerde en goede leerling hebben wij het 2in1-traject, dan doe je 4 en 5 havo in één jaar.

Binnen het havo hebben we vrije pakketkeuze van alle vakken die worden aangeboden door de Staatsexamens. Voor heel kleine, niet courante vakken, zoals informatica, filosofie, Turks, Italiaans, Russisch kan een toeslag gelden indien de lesgroep kleiner dan 3 leerlingen is.