De Amsterdamsche School biedt de laatste 2 examenjaren voor vmbo-t, havo en vwo. Deze jaren kunnen naar keus versneld in één jaar of verspreid over twee jaar worden afgelegd. Daarnaast is het ook mogelijk om losse deelcertificaten te behalen en kunnen - onder bepaalde voorwaarden -  ook niveau's gecombineerd worden.

 

overzicht aanbod

vmbo-t:

  • - 3e / 4e klas - 2 jaar in 1 (versneld)
  • - 3e of 4e klas, verspreid examen doen over 2 jaar

havo:

  • - 4e / 5e klas - 2 jaar in 1 (versneld)
  • - 4e of 5e klas, verspreid examen doen over 2 jaar

vwo:

  • - 5e / 6e klas - 2 jaar in 1 (versneld)
  • - 5e of 6e klas, verspreid examen doen over 2 jaar

 

onderbouw

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is de onderbouw van De Amsterdamsche School samengevoegd met de onderbouw van Winford Amsterdam. Door samen te werken bundelen we onze krachten, behouden we de kwaliteit en het kleinschalige karakter en zorgen we voor voldoende sociale cohesie om de leerlingen een volwaardige schoolervaring te geven. Voor meer informatie over het aanbod van de onderbouw, zie verder https://www.winford.nl/onderwijs/de-brugperiode-en-onderbouw/

Vanuit de onderbouw van Winford kunnen leerlingen doorstromen naar de bovenbouw van Winford óf naar de nog intensievere examenopleiding van De Amsterdamsche School.