De Amsterdamsche School heeft zich gespecialiseerd in examenonderwijs. Een leerling kan op De Amsterdamsche School na het vmbo-t doorstromen naar havo en van daaruit naar vwo. Wij hebben in het verleden meermaals zulke succesverhalen tot de eindstreep weten te halen.

Daarnaast werken wij intensief samen met Winford en via die route kunnen leerlingen de gehele onderbouw doorlopen om van daaruit in te stromen in de staatsexamenopleiding van De Amsterdamsche School.