Aan inschrijving op De Amsterdamsche School gaat een uitgebreid aannamegesprek vooraf. Naar aanleiding hiervan neemt de directie contact op met de voorgaande of huidige school. Aanvullende beschikbare gegevens, zoals overgangsrapporten, psychologisch onderzoek enz. worden bestudeerd. De directeur bepaalt, in overleg met de betreffende leerling, ouder(s)/verzorger(s), voormalig opleiders en eventueel de zorgcoördinator welk niveau, klas en vakkenpakket de nieuwe leerling het beste past en of de leerling in onze leerlingpopulatie op zijn of haar plek is.

Leerlingen die ‘net’ zijn blijven zitten, kunnen in uitzonderlijke gevallen toch voorwaardelijk over gaan op De Amsterdamsche School. Dit gebeurt altijd in overleg met de ‘vertrekkende’ school en indien nodig met de leerplichtambtenaar. De ‘vertrekkende school’ geeft in dergelijke gevallen ‘een verklaring van geen bezwaar’ af .

Nieuwe leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om een dag(deel) mee te kijken om de sfeer te proeven. Dit geeft medewerkers van De Amsterdamsche School ook de kans om het kind in kwestie te leren kennen. Daarnaast wordt ouder(s)/verzorger(s) – indien zij dit wensen - de mogelijkheid geboden om contact op te nemen met referenties – (oud)ouders van leerlingen van De Amsterdamsche School. De gehele aannameprocedure is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Instroom

Voor leerlingen die zich in de loop van het schooljaar inschrijven, wordt een individueel instroomprogramma opgesteld. Instroom gedurende het schooljaar is geen probleem tot 1 januari, zolang er ruimte is in de lesgroepen en het rooster. Op 1 januari moeten de leerlingen worden ingeschreven voor de Staatsexamens. Voor leerlingen die zich na 1 januari aanmelden kunnen we een individueel bovenbouw-programma zonder examenvakken opstellen in samenwerking met Winford.

Klinkt goed, het onderwijs van De Amsterdamsche School? U bent benieuwd geworden wat we in uw specifieke geval voor uw kind en u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.