Doel

De Amsterdamsche School ziet het als haar taak om opgroeiende jongeren zo goed mogelijk te laten presteren. Hierbij spelen wij in op de aanleg, de mogelijkheden, de interesses en de persoonlijke omstandigheden van ieder kind.

Wij hebben het doel om onze leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen. Wij willen dat zij leren een eigen oordeel te vormen, verantwoordelijkheid te nemen en een aandeel te leveren in de maatschappij. Kortom, uw kind leert een zelfbewuste wereldburger te worden.

Kans

Onze school geeft ruimschoots aandacht aan elke leerling. Wij bieden kwaliteitsonderwijs in een gezonde, veilige, gedisciplineerde en ordelijke omgeving. En dit doen we zowel op groepsniveau als op het individuele vlak.

Voor iedere leerling is er de kans om zijn of haar individuele talenten te laten zien. Wij stimuleren uw kind zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar ontwikkeling en daar helpen we natuurlijk ook bij als het niet meteen vanzelf gaat. De mentoren, docenten en alle andere medewerkers steunen uw kind hierin.

Daarnaast laten wij leerlingen het belang van samenwerking zien. Goede resultaten zijn het best te behalen in een groep waarin een goede sfeer heerst, waarin respect is voor elkaar en waarin verdraagzaamheid heerst.