Onze school telt circa 50 leerlingen, die allemaal ergens in het eindexamentraject zitten. Wij leiden deze leerlingen op voor de Staatsexamens. Bij het Staatsexamensysteem kan een leerling per leerjaar losse vakken volgen of een heel vakkenpakket in één schooljaar afronden. Versneld examen doen (‘2-jaar-in-1’) is daardoor mogelijk voor de heel ambitieuze leerling, maar natuurlijk ook gewoon examen doen over 2 jaar verspreid (‘2-jaar-in-2’), waarbij de examenlast wordt verspreid over beide jaren. Bij sommige vakken kan het een verstandige keus zijn om het vak het eerste jaar wel te volgen maar pas een jaar erop het examen te doen.

Wij bieden vmbo-t, havo en vwo. Leerlingen van een bepaald niveau zitten dus in de lesgroep met leerlingen die of in hun eerste of in hun tweede examenjaar zitten.

Omdat het zo’n kleine school is, kunnen docenten op een veel intensievere manier lesgeven dan op een reguliere school. De klassen zijn gemiddeld 6 leerlingen groot. Zo kunnen er veel verschillende werkvormen aangeboden worden en wordt er intensief, afwisselend en ook gewoon veel lesgegeven. Verder leren we onze leerlingen zelfstandig te zijn in hun leerwerk. En dat is weer goed voor later.