Ons Privacy Statement beschrijft de verwerkingen van persoonsgegevens die door De Amsterdamsche School en de scholen van Winford worden uitgevoerd.

Onze privacyverklaring is nog in ontwikkeling. Het document is bedoeld voor alle betrokken (potentiële) leerlingen en hun ouders/verzorgers en beschrijft per categorie het type verwerkingen, waarom die worden uitgevoerd, welke persoonsgegevens worden verwerkt en aan wie die gegevens worden verstrekt. Daarnaast wordt uitgelegd wat de rechten zijn van de betrokkenen. We voldoen met dit Privacy Statement aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt (AVG). 

U kunt ons Privacy Statement hier downloaden