De Amsterdamsche School is - al sinds 1986 - een door het ministerie erkende opleiding voor voortgezet onderwijs, in de categorie B3-scholen. Als zodanig dienen wij ons te verantwoorden voor de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. Bij de leerlingen, bij de ouders en natuurlijk ook bij de Inspectie van het Onderwijs. Dat laatste gebeurt in het kader van het Toezichtskader 2008 niet-bekostigd voortgezet onderwijs.

De Onderwijsinspectie voert 2-jaarlijks kwaliteitsonderzoek uit en publiceert haar bevindingen op haar website. Zoals u op de website van de inspectie kunt nalezen scoort De Amsterdamsche School altijd heel erg hoog. Zo waren wij in 2009 bijvoorbeeld de eerste particuliere school die in 2008 direct voldeed aan het vernieuwde pakket aan gestelde eisen omtrent bevoegdheden en kwaliteitsbewaking (het genoemde Toezichtskader 2008). Op de voorpagina van de Volkskrant van 28 februari 2009 stond: "Alleen de Amsterdamsche School heeft alles goed voor elkaar"  (De Volkskrant, 28 feb 2009, voorpagina, zie verder In de pers)

Donderdag 29 september 2016 was het meeste recente bezoek van de Inspectie van het Onderwijs. Wederom stonden alle seinen op groen, De Amsterdamsche School is weer geslaagd, met vlag en wimpel. Het rapport wordt gepubliceerd op de website van de inspectie:

Overzicht B3-scholen voortgezet onderwijs