Examenresultaten

Al 30 jaar leveren de leerlingen van De Amsterdamsche School een topprestatie. De gemiddelde slagingspercentages liggen al jaren rond het Amsterdams gemiddelde, maar dan wel met een groep leerlingen waarin relatief veel leerproblematiek voorkomt: dyslexie, faalangst, concentratieproblemen. Daarnaast maken de kleine groepen het lastig om te spreken over percentages. Het meerjarig gemiddelde zegt daarom meer.

De Amsterdamsche School publiceert elk najaar, na het laatste herexamen in september, de slagingspercentages en verantwoord deze ook elk jaar aan de Onderwijsinspectie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat wij alle leerlingen die tijdens het schooljaar switchen van 2-in-1 naar 2-in-2 ook het eerste jaar dienen mee te nemen in de resultaten indien ze toch examen proberen af te leggen in alle vakken. De Staatsexamens bieden deze mogelijkheid waardoor de kandidaten een extra examenmoment hebben. Dit drukt echter onze resultaten.

Naast de percentages m.b.t. de diploma's verantwoorden wij ook elk jaar aan de Onderwijsinspectie de opbrengsten van leerlingen die een deelpakket afleggen, maar nog niet opgaan voor het volledige diploma.

Meerjarig 2008 - 2016

vmbo-t: 63 van de 77 kandidaten (81%)
havo: 98 van de 124 kandidaten (79%)
vwo: 44 van de 52 kandidaten (84%)

Cursusjaar 2015 - 2016

vmbo-t: 3 van de 5 kandidaten (60%)
havo: 7 van de 10 kandidaten (70%)
vwo: 1 van de 1 kandidaten (100%)

Cursusjaar 2014 - 2015
vmbo-t: 7 van de 9 kandidaten (78%)
havo: 7 van de 10 kandidaten (70%)
vwo: 5 van de 6 kandidaten (83%)

Cursusjaar 2013 - 2014
vmbo-t: 9 van de 10 kandidaten (90%)
havo: 11 van de 11 kandidaten (100%)
vwo: 4 van de 6 kandidaten (67%)