Onze onderwijskundige en organisatorische verantwoording is vastgelegd in ons schoolplan. Het meest recente schoolplan omvat het beleid voor de periode 2015-2019. Het schoolplan is op aanvraag beschikbaar voor ouders van de huidige leerlingenpopulatie.

Komende jaren zullen in het teken staan van het uitbouwen van het onderwijsprogramma als absolute top-opleiding waarin de nadruk komt te liggen op 1) organiseren van extra onderwijstijd door samenwerking met de Winford partners, 2) doorontwikkeling van het individuele lesprogramma en 3) uitbouwen van het trainingsprogramma voor vaardigheden. Daarnaast hebben we een grote stap gezet in het digitale domein en zullen we de bevindingen verwerken in ons onderwijsmodel. Wij zullen daar onze eigen invulling aan blijven geven, waarbij we weloverwogen een enigszins conservatieve lijn zullen volgen. We werken alleen met digitale middelen als het een verrijking is voor de leerlingen, niet als het voornamelijk een efficiëntie verhogend instrument is. Dat is voor een grote school wellicht noodzakelijk, maar voor ons soort kleinschalig onderwijs niet.