De Amsterdamsche School steekt er met kop en schouders bovenuit. Wij bieden u topkwaliteit onderwijs en wij zijn zeer betrokken bij de prestaties en het welzijn van de leerlingen. De Amsterdamsche School timmert al sinds 1985 aan de weg en met succes: wij zijn inmiddels marktleider in het A-segment van particulier onderwijsland in Amsterdam. Hoe onderscheiden wij ons ten opzichte van andere (particuliere) scholen? 

extra lestijd
De lessentabel van De Amsterdamsche School is heel intensief. Dat wil zeggen dat elk vak heel veel lestijd op het rooster inneemt. Daarnaast hebben we meer lesweken in een schooljaar dan welke voortgezet onderwijsschool dan ook. We hebben tot 8 weken meer instructietijd dan een reguliere school in het examenjaar en we bieden tot 2 lesweken meer instructietijd ten opzichte van andere particuliere (Staatsexamen) opleidingen. Lesuitval is tot een minimum beperkt.

1-op-1 begeleiding
Elke leerling van De Amsterdamsche School krijgt standaard 1-op-1 begeleiding. Dat bestaat uit individueel mentoraat en extra individuele studiebegeleiding (i.STB). De i.STB kan worden besteed aan vakinhoudelijke bijles of meta-cognitieve vaardigheden. De invulling van dit programma wordt periodiek in overleg en naar behoefte ingevuld.

vaardighedentraining
Examenleerlingen moeten worden voorbereid op het examen én op de vervolgopleiding daarna. Wij focussen nadrukkelijk op het trainen van vaardigheden:

- vergroten van algemene examenvaardigheden: presentatie techniek / leren-leren / examentraining / leren formuleren
- voorbereiden op het vervolgonderwijs: studiekeuze en skills voor de studietijd

Deze trainingen zijn onderdeel van het reguliere lesprogramma en daarnaast gaan de leerlingen van De Amsterdamsche School hier twee maal per jaar mee aan de slag buiten de school-context.